Personligt brev

Personligt brev – det personliga brevet kompletterar ditt CV. Syftet med det personliga brevet är att det ska lyfta fram dina viktigaste egenskaper och erfarenheter, och göra rekryteraren så nyfiken på dig att rekryteraren kallar dig till en intervju. Glöm inte att det personliga brevet måste alltid anpassas till varje tjänst du söker. Så skriver …

CV

CV står för Curriculum Vitae och används ofta synonymt med meritförteckning. De flesta skriver ett generellt CV som kan användas i flera ansökningar, men ibland kan vara bra att anpassa CV:t till en specifik tjänst. Så skriver du ett bra CV