Så skriver du ett bra personligt brev

Så skriver du ett bra personligt brev
Personligt brev

I det personliga brevet ska du beskriva varför du söker just det här arbetet, varför du passar för det och vad du kan tillföra. Ditt CV ska beskriva vad du har gjort och ditt personliga brev ska förklara vilka kompetenser och färdigheter du kan ta med dig till företaget du söker till.

Brevet ska vara strukturerat, lättöverskådligt och vara på max en A4:a sida. Kom ihåg att anpassa brevet till de kompetenser och färdigheter som efterfrågas i det lediga jobbet du söker. Tänk på att de flesta jobb tillsätts via nätverk eller spontanansökningar så det gäller att få tag på rätt kontaktperson.

Enkel struktur på ditt personliga brev
Skriv ditt eget namn, adress och telefonnummer högst upp till vänster eller i sidfoten. Under det skriver du kontaktpersonens namn, företag och adress samt dagens datum.

Det vanligaste är att man skriver tjänstens namn och ev. referensnummer som rubrik. Du kan också formlera en egen rubrik som väcker intresse.

Första stycket
Läsaren ska bli nyfiken och lockas läsa vidare redan efter de första meningarna. Skapa ett intresse hos läsaren, marknadsför dig själv, berätta varför du vill att just du ska anställas. Berätta om de egenskaper och drivkrafter som är relevanta för tjänsten i några korta meningar. Exempel på första stycket finns här.

Andra stycket
Berätta vad du kan tillföra företaget i form av kompetens, egenskaper och färdigheter som givetvis då skall anpassas till de krav som ställs på den aktuella tjänsten. Inga standardformuleringar som “jag gillar att ha många bollar i luften”. Hämta exempel från ditt CV från arbeten eller egenskaper du använt som är relevanta för arbetet du söker. Var kort i dina beskrivningar – spara en del till anställningsintervjun.

Tredje stycket
Berätta eventuella framgångshistorier som passar in på den sökta tjänsten – vad du har lyckats med tidigare som är relevant för jobbet du söker.

Sista stycket
Aktiv avslutningsfras som att du ser fram emot ett möte där du kan berätta mer om dig själv och att du kommer att höra av dig längre fram.

Påpeka att du bifogar din CV och andra intyg och betyg.

Avsluta brevet med “Med vänliga hälsningar,”

Lägg undan brevet någon timme när det är klart och läs sedan igenom det högt, helst för någon vän eller anhörig. Det hjälper dig kontrollera att det du har skrivit är lämpligt. Kontrollera att det du har skrivit är lämpligt och framför allt utan stavfel.

Tänk på
Begränsa brevet till en sida med max 60 tecken per rad – det ökar läsbarheten.
Var inte för detaljerad – låt läsaren få möjlighet att ställa frågor.
Låt brevets disposition vara tydligt och gör mellanrum. Undvik långa stycken.

Språk
Skriv korta aktiva meningar, kontrollera stavning och använd positiva ord.
Skriv enkelt, rakt och spontant – använd “jag” så sparsamt du kan. Ingen kan ju tvivla på att det verkligen är du (=jag) som skriver.

Grafisk form
Dela upp texten i tydliga stycken. Använd marginaler på minst 3,5 cm till höger och vänster, det ger plats för anteckningar av den som ska läsa brevet.

Använd ett typsnitt exempelvis Arial i rubrikerna och garamond/times roman i löptexterna. Kopiera inte brevet och skicka till flera arbetsgivare. Det ska synas att du vill ha just det här jobbet.

Att undvika
Inga standardfraser och klichéer.
Ange inte felaktiga eller överdrivna uppgifter.
Använd inga negativa ord (jag kan inte, jag vill inte, jag är dålig på).
Skriv inte ut dina referenser om det inte uttryckligen står i annonsen att dessa skall bifogas.

Kontrollera att

alla datum är korrekta.
du fått med allt du ville få sagt.
du frågat referenspersonerna du refererar till.
adressen är riktig och ansökan är ställd till rätt person.
ansökan är underskriven.
kuvert etc. är korrekt märkt med ref. nr.
du tagit kopior på ansökan och har kvar originalbetygen.

Adressera om möjligt brevet till en specifik person.
Skriv ditt namn, adress och telefonnummer på baksidan av kuvertet om du skickar med post.
Följ upp ansökan efter tre – fyra dagar för att se att den kommit fram och blivit läst.